Ga je mee op weg?

Cursussen

Onder bovenstaande titel bied ik verschillende cursussen en workshops aan. Zij zijn allen een uitnodiging om de weg te gaan van innerlijke groei, transformatie en genezing. De weg naar jouw eigenlijke thuis, naar wie je van oorsprong bent. In het leven wat je nu leidt mag je de stappen zetten op die weg zoals nu bedoeld is, zoals nu bij je past. Wat ik hier aanbied wil je daarbij een inspiratiebron zijn. Op dit moment zijn er twee cursussen en een drietal zomerontmoetingen die ik aanbied:
‘De Overgang naar een Gouden Fase’ 
‘Vind je eigen Medicijn’.
‘Werkelijkheid en illusie’.

Scroll door naar beneden om alles te lezen.

DE OVERGANG NAAR EEN GOUDEN FASE 

Cursus voor vrouwen in de derde levensfase, na de fase van meisje en van vruchtbare vrouw. Deze fase begint met wat we de overgang noemen. Dit gaat vaak gepaard met fysieke en emotionele ongemakken door de diepgaande veranderingen die horen bij deze fase en die vaak vragen en twijfels oproepen. Maar tot op hoge ouderdom biedt deze fase veel gelegenheid om jezelf de nodige liefde en aandacht te geven voor wat is blijven liggen in je leven en daarmee tot een gouden fase te komen. Een fase van innerlijk sterven en tot nieuwe vruchtbaarheid komen.
 
Wat is mijn idee achter deze cursus?
Voor mijn gevoel is er te weing bewustzijn en aandacht voor het belang van deze fase. Dat heeft grote gevolgen, emotioneel en fysiek, voor het verloop ervan en blijven mogelijkheden tot heling en transformatie onbenut.
Het is een periode waarin het leven geleidelijk minder draait om werk, inkomen, kinderen, maatschappelijke positie. Dat biedt mogelijkheden om tot een nieuwe vruchtbaarheid te komen door te gaan kijken naar jezelf, naar wat onverwerkt is blijven liggen in je leven, naar wat de fysieke en emotionele ongemakken en eventueel ook ziektes je te zeggen hebben. Je kunt nieuwe keuzes gaan maken die voedend zijn voor jezelf en voor je omgeving. We kunnen als vrouwen weer onze oorspronkelijk taak op ons nemen om aarde-vrouwen te zijn en zorg te dragen voor de aarde, de natuur, onze omgeving zoals bij jou past. Vooral door onze emotionele pijnen te helen en te transformeren zijn we ondersteunend voor de aarde en de samenleving in hun transitie, voor onze familie en eventuele kinderen en kleinkinderen. Een ongekende autonomie en authenticiteit kunnen je leven diepe voldoening geven .Wat komt aan de orde:

De eerste bijeenkomst wordt gevuld met kennismaken, reflecteren, loslaten en nieuwe betekenis vinden. Het gaat om jou en jouw innerlijke houding naar wat er op dit moment is. Waar loop je tegen aan? Hoe kun je daar naar kijken, wat kan het je geven? Wat heb je laten liggen?Ik bied inspiratie aan voor een visie op de ze fase, die mogelkheid biedt tot heling en verdieping.  Kernwoord: Onderzoeken.
De tweede bijeenkomst komt een heel andere manier van kijken naar gezondheid en genezing aan de orde. Bespreek ik de ondersteunende mogelijkheden van natuur-en aardeverbinding, van natuurgeneeswijzen en van natuurlijk voedsel. Ook je zelfgenezend vermogen krijgt aandacht. Ik raad je aan de documentaire ‘Heal’ te bekijken, te zien via Netflix. Ik bied de mogelijkheid aan die samen te bekijken.
Kernwoord: Genezen.
De derde bijeenkomst kijken we vooruit. Wat heb je al aan positieve bagage verzameld in je leven, wat zou je er nog mee willen doen, wat zijn nog onvervulde wensen en dromen die diep van binnen tot je spreken, welke levenshouding verlang je te realiseren. We kijken naar mogelijke nieuwe stappen en keuzes.  Hoe kun je concreet jouw oogst binnen halen.
Kernwoord: Oogsten. 
Voor wie is het : 
Voor iedere vrouw die begint te vermoeden dat de overgang zich aandient in haar leven en die daar het best mogelijke voor zichzelf uit wil halen tot vrouwen op hogere leeftijd die het gevoel hebben dat er nog wel één en ander is blijven liggen en dat er nog wat geleefd wil worden of die kampen met allerlei klachten of ziekten en daar anders naar willen gaan kijken. 
Voor alle vrouwen die zich niet neer leggen bij de gangbare houding naar deze fase maar die een wezenlijke verandering van binnen uit zoeken en zichzelf gunnen daar tijd en aandacht aan te geven.
Voor wie allerlei fysieke en emotionele ongemakken ervaart en die wil verwelkomen als mogelijkheden naar dieper inzicht in zichzelf en voor innerlijke heling.
Voor wie deze fase wil gebruiken zich te bevrijden van onechtheid en aangepastheid, de ballast van de maatschappelijke vrouwenrol af te werpen, onder ogen te zien wat nog onverwerkt is blijven liggen en oude pijnen te helen.
Voor wie ook de wensen en dromen die er nog zijn serieus wil nemen.
Voor wie een aardevrouw verlangt te zijn, voor de aarde, de natuur en de komende generaties.
Zo kan een nieuwe vruchtbaarheid groeien en een rijke late oogst worden binnen gehaald, een gouden fase ervaren worden, hoe eenvoudig of speciaal die er ook uit mag zien.

Op meerdere locaties wil ik deze cursus aanbieden. Je kunt me uitnodigen als je een groepje vrouwen bij elkaar hebt.  Op dit momnet staat deze cursus niet gepland. Maar laat me weten als je interesse hebt. 
Tot nu toe heb ik deze cursus tweemaal gegeven met positieve reacties. Zelfs zo, dat het geleid heeft tot een jaartraject.
Verschillende thema’s die genoemd werden in de cursus, worden nu op verzoek van de deelnemers verder uitgewerkt in een middag van drie uur. Zie verder hieronder. 

Vind Je Eigen Medicijn!

Dit is een jaartraject van negen middagen voor vrouwen in de derde levensfase.
De derde levensfase begint bij de overgang en dat kan per vrouw nogal variëeren.
Deze fase biedt nieuwe mogelijkheden voor innerlijke transformatie en groei, dank zij de diepgaande veranderingen die plaatsvinden in je hormoonhuishouding en daarmee in je lichaam en gevoelsleven. Deze fase gaat langzaam over in de vierde fase waarin je je door ziekte of ouderdom je los maakt uit de stoffelijke wereld en de overgang maak naar een nieuwe fase in de sferen. Ook dit kan dus per persoon enorm verschillen.

12 maart ga ik beginnen met een klein groepje. Je mag later invoegen, iedere middag heeft een eigen thema. Wel verbindt je je dan met de middagen die nog resten.
We komen één middag in de maand bij elkaar op vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Voor 12 maart is nog plek voor één persoon. Bij drie extra belangstellenden start ik 26 maart een tweede groepje. Dus let op mijn agenda!
Kosten €350 voor het hele traject. Betaling is delen is mogelijk.

Iedere middag wordt er aan een thema gewerkt. En in elk thema ligt een medicijn voor jou verborgern. Een medicijn om jouw diepste pijn, verdriet, gemis te helen. Door die onder ogen te zien, te erkennen, lief te hebben. Dank zij het onderwerp wat ik aanbied kan iets in je geraakt worden, kan inzicht groeien en kun je dieper loslaten en helen. En uiteindelijk zul jij daarin voor je omgeving een medicijn worden!
De thema’s voor de eerste drie middagen zijn achtereenvolgens:

Het thema van de eerste middag op 12 maart is
‘Vind je medicijn in Natuurverbinding.”

Een basaal thema waar ik mee wil beginnen. Voor onze innerlijke groei is het fundamenteel dat we het idee van afscheiding doorbreken. We zijn allen, ook de dieren en planten en de onmeterlijke schepping in alle universa, een uitdrukking van de allesomvattende bron van leven. Liefde is het basis ingrediënt van alles wat leeft.
Je bent daar deel van. We zijn daarin met elkaar verbond en we zijn in een voortdurende uitwisseling met elkaar. Zonder dit besef blijven we vervreemd en losgeslagen onze weg zoeken zonder tot rust te komen.
Dus verbinding met de natuur, waar je een deel van zijn, kan je weer een stukje verder thuis brengen bij jou zelf, je kunt jezelf daarin ontdekken en ontmoeten, en jouw medicijn gaan leren kennen.
Inspiratie, oefeningen, meditatie en uitwisseling zijn de ingrediënten die je deze middag krijgt aangereikt. Met natuurlijk een prachtige cirkel met natuurlijke materialen. Die zal er elke middag zijn, we zitten daar omheen en zijn daarin met elkaar verbonden.

Het thema van de tweede middag die 9 april plaatsvindt, is ‘Vind je medicijn in Natuurlijke Voeding’.

Dit thema is een logisch vervolg op het eerste thema.
Wanneer je je meer verbindt met de natuur, wordt je je ook bewuster van je voeding en wat dat met je doet. Ga je het verschil voelen in jezelf van meer of minder natuurlijk voedsel. Aan de hand van de Auyrvedische voedingsleer ga je ontdekken wat voor type mens je bent en welk voedsel jouw kan helpen om in balans te komen of te blijven en welk voedsel je zal verstoren. Voeding als Medicijn, een bekende uitdrukking, welke voeding kan voor jou als medicijn gaan werken?

Het thema van de derde middag op14 mei is
‘Vind je medicijn in Natuurlijke Lichaamsverzorging en Geneeswijzen.

Ook dit thema vloeit op een logische wijze voort uit onze verbinding met de natuur en alles wat leeft.
Bewustwording over welke producten je gebruikt en welke hulp je zoekt van buiten af, wat die allemaal met je doen, praktische tips voor ondersteuning van lichamelijke gezondheid maar ook zelf aan de slag gaan om een heerlijke lichaamsolie te maken, dat zijn onder andere de leuke en interessante onderdelen van deze middag. Wat verlangt jouw lichaam als verzorging en ondersteuning zodat je lichaam optimaal een uitdrukking kan zijn van jouw ziel. Vind daarin jouw medicijn.

Het jaartraject bleek zich in de voorbereiding en de uitvoering vanzelf op te delen in drie blokken van drie middagen. Het eerste blok is klaar. Ik heb besloten dat je je per blok kunt aanmelden.
Voor het tweede blok moest één deelneemster zich afmelden vanwege ziekte en behandeling. Voor de lege plek heeft iemand zich inmiddels aangemeld. Wil je nog graag meedoen dan is er nog plek voor een vierde persoon. En bij voldoende belangstelling van minimaal drie personen start ik in de loop van of na de zomer opnieuw met dit traject.
Laat het me weten als je dit wilt.

Het tweede blok wordt weer een prachtige serie van bijeenkomsten, en ik heb er al veel zin in.
De onderliggende gedachte in het eerste blok was jouw verbinding met de natuur en van daaruit de zorg voor je lichaam.
Natuurverbinding blijft als een rode draad en inspiratiebron door dit traject gaan. Maar in het tweede blok is de bijkomende gedachte hoe jij jouw dagelijks leven ervaart en welke diepere gevoelens je daarin tegenkomt in jezelf. Dus meer nadruk op gevoel en ervaring, minder op het lichaam.
De thema’s per middag zijn:

18 juni levensvreugde, jouw innerlijk kind
16 juli levenskracht,-lust, jouw sexualiteit
13 augustus levenskunst, de kunstenaar in jezelf

Wat een mooie, krachtige thema’s, interessante invalshoeken om eerlijk naar jezelf te kijken en dieper te ontdekken hoe hierin jouw medicijn verborgen ligt en gezien wil worden. Wie ben je, waarin verlang je naar heling, wat zijn jouw natuurlijke kwaliteiten en hoe kun jij een medicijn zíjn.
Oefeningen, opdrachtje, meditatie, iets meenemen van en meekrijgen naar huis, veel ruimte voor uitwisseling, een mooie cirkel ter inspiratie en verder alles wat zich aandient.
Kosten €120 voor drie middagen van half 2 tot half 5.
Kijk in agenda voor meer informatie per thema.

En alvast iets om rekening mee te houden voor wie nog niet in de derde levensfase zit:
In september start ik met het jaartraject ‘Vind jouw eigen Medicijn’ voor vrouwen van alle leeftijden!
Het zou wel eens heel mooi kunnen zijn om in allerlei verschillende leeftijden bij elkaar zijn en elkaar te kunnen inspireren!
Waarom wachten tot je in de overgang komt om op zoek te gaan naar jezelf! Om jezelf te vinden in de herkenbare thema’s van ons dagelijks leven. Om duidelijkheid en zelfvertrouwen te krijgen over wie jij bent en wat jij hier aan het doen bent op aarde.
Dit zal waarschijnlijk de laatste vrijdagmiddag van september zijn en dan één keer per maand. Eventueel een andere middag in overleg met de deelnemers. Er komt voor die tijd nog een nieuwsbrief met meer informatie, volg ook de agenda op www.inspiratieplekeigenaardig.nl
Voor drie tot vijf personen.


WERKELIJKHEID OF ILLUSIE

Drie verdiepende zomerbijeenkomsten. Ze zijn los te volgen, maar vormen ook een mooie serie.
In de zomer is er vaak behoefte aan ontspanning, er op uit gaan, vrolijkheid en lichtheid.
Maar dit jaar is niet als andere jaren, we zijn allemaal geconfronteerd met wezenlijke vragen over zingeving, eenzaamheid, verbinding en eigen keuzes maken. En veel kwesties in je leven vragen wellicht nog naar diepere antwoorden die je uiteindelijk zult moeten vinden in jezelf.
Lichtheid en verdieping kunnen samengaan, wisselen elkaar vaak op een natuurlijke wijze af, ook in de zomer, dat is mijn ervaring.
En de noodzaak om in jezelf antwoorden te vinden wordt steeds dringender door de toenemende verwarring en polarisering in de samenleving.
Daarom van harte uitgenodigd voor deze middagen, waarbij we misschien wel naar buiten gaan!
Wat is eigenlijk illusie, wat betekent dat woord eigenlijk en hoe verhoudt zich dat tot de werkelijkheid. En misschien moet ik het met een hoofdletter schrijven; De Werkelijkheid. Wat is dan die werkelijkheid?
In spirituele kringen wordt nogal eens gezegd dat het leven een toneelspel is, dat ieder een rol speelt op het podium van het leven, dat alles een illusie is.
Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? En hoe sterk hechten we eigenlijk zelf nog aan de waan en illusie van ons zelf-gecreëerde leventje? Durven we er dieper naar te kijken, ons gemak en comfort te overstijgen en vooral, meer vrijheid ervaren in wie we zijn en willen zijn? We kijken in liefde naar wat er is, leren de betekenis zien van hoe we tot nu toe geleefd hebben, maar vragen ons ook af hoe we verder willen. En hoe we meer inzicht kunnen krijgen in wie we werkelijk zijn en dat ook kunnen ervaren!
Voorbij de illusie gaan is de weg naar volledige vrijheid.
Over deze vragen en kwesties ga ik je inspireren en kunnen we in alle openheid met elkaar uitwisselen.
Meerdere oude meesters zijn al vele jaren mijn inspiratiebron in deze thema’s. Daar zijn begin vorig jaar de boeken van Jaap Hiddinga bij gekomen. Ze hebben veel bij mij teweeggebracht. Vooral het boek ‘Voorbij de illusie’.
Ik ga zoveel mogelijk in mijn eigen woorden en voor zover ik het nu doorzie en doorleef, dit gedachtegoed delen.
Ik doe dit aan de hand van per middag steeds een ander levensgebied. Ik stuur je van te voren wat toe, waar je al vast over na kunt denken als je dat wilt.
25 juni natuurverbinding, de eenheid en samenhang in alles.
23 juli ouder-kind en liefdesrelaties
20 augustus, geld, inkomen en veiligheid
Kosten €20 per middag vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur. Graag aanmelden.