Ga je mee op weg?

Zin in de overgang en daarna!

Dit is een jaartraject van negen middagen voor vrouwen in de overgang en de levensfase daarna. Ik noem dat wel de derde levensfase. Vorig jaar heb ik met veel plezier zowel bij de deelnemers al bij mijzelf dit traject gegeven aan een groepje van deels 3, deels 4 zeer betrokken deelneemsters. Ik bied het ook voor 2022 weer aan. 

Het jaartraject bleek zich in de voorbereiding vanzelf op te delen in drie blokken van drie middagen.  Ik heb besloten dat je je per blok kunt aanmelden, al adviseer ik je  sterk het hele traject te volgen vanwege de mooie opbouw die daarin plaatsvindt.

De derde levensfase begint bij de overgang en dat kan per vrouw nogal variëeren.
Deze fase biedt nieuwe mogelijkheden voor innerlijke transformatie en groei, dank zij de diepgaande veranderingen die plaatsvinden in je hormoonhuishouding en daarmee in je lichaam en gevoelsleven. Deze fase gaat langzaam over in de vierde fase waarin je je door ziekte of ouderdom los maakt uit de stoffelijke wereld en de overgang maakt naar een nieuwe fase in de sferen. Ook dit kan dus per persoon enorm verschillen.

De kosten voor het hele traject zijn €350, voor een blok €120.

 18 februari 2022 ga ik beginnen met dit traject voor een groepje van 3 tot 5 personen.
Iedere middag wordt er aan een thema gewerkt.

Het thema van het eerste blok en ook van de eerste middag in dit blok is ‘Natuurverbinding.”
Een basaal thema waar ik mee wil beginnen. Voor onze innerlijke groei is het fundamenteel dat we het idee van afscheiding doorbreken. We zijn allen, ook de dieren en planten en de onmeterlijke schepping in alle universa, een uitdrukking van de allesomvattende bron van leven. Liefde is het basis ingrediënt van alles wat leeft.
Je bent daar deel van. Zonder dit besef blijven we vervreemd en losgeslagen onze weg zoeken zonder tot rust te komen. En juist in de overgang, als alles in ons soms op zijn kop lijkt te staan en we onszelf soms niet meer herkennen, maar ook in het ouder worden kan natuurverbinding rust brengen. 

Inspiratie, oefeningen, meditatie en uitwisseling zijn de ingrediënten die je in dit hele traject krijgt aangereikt. Met natuurlijk een prachtige cirkel met natuurlijke materialen. Die zal er elke middag zijn, we zitten daar omheen en zijn daarin met elkaar verbonden en met de natuur.

Het thema van de tweede middag is  Natuurverbinding in Natuurlijke Voeding’.

Dit thema is een logisch vervolg op het eerste thema.
Wanneer je je meer verbindt met de natuur, wordt je je ook bewuster van je voeding en wat dat met je doet. Aan de hand van de Auyrvedische voedingsleer ga je ontdekken wat voor type mens je bent en welk voedsel jouw kan helpen om in balans te komen of te blijven en welk voedsel je zal verstoren. Voeding kan zijn als een medicijn voor je lichaam. Juist in de overgang en bij het ouder worden. Aanpassing van je voeding kan je systeem helpen de grote veranderingen in goede banen te leiden. 

Het thema van de derde middag is
Natuurverbinding in Natuurlijke Lichaamsverzorging en Geneeswijzen.
Ook dit thema vloeit op logische wijze voort uit onze verbinding met de natuur en alles wat leeft. je lichaam heeft het soms zwaar te verduren, er verandert enorm veel in de overgang en dat vraagt om aandacht en liefdevolle verzorging. En zeker naarmate je lichaam ouder wordt en we moeten leren omgaan met de beperkingen die dat vaak met zich meebrengt. 
Bewustwording over welke producten je gebruikt en welke hulp je zoekt van buiten af, wat die allemaal met je doen, praktische tips voor ondersteuning van lichamelijke gezondheid maar ook zelf aan de slag gaan om een heerlijke lichaamsolie te maken, dat zijn onder andere de leuke en interessante onderdelen van deze middag. 
Data 18 februari, 18 maart en 15 april.
Van 13.330-16.00 uur 

 
Het tweede blok is ook een prachtige serie van bijeenkomsten, dat ik met veel plezier heb voorbereid. Hoofdthema ‘Wat voel ik allemaal?’
De onderliggende gedachte in het eerste blok was jouw verbinding met de natuur en van daaruit de zorg voor je lichaam.
Natuurverbinding blijft als een rode draad en inspiratiebron door dit traject gaan. Maar in het tweede blok is de bijkomende gedachte hoe jij jouw dagelijks leven ervaart en welke diepere gevoelens je daarin tegenkomt in jezelf. En dat kan heel heftig zijn in de overgang. En ook daarna,  het ouder worden roept weer ander vragen en gevoelens op dan toen we jong waren. Meer aandacht dus voor gevoel en ervaring, minder op het lichaam.
De thema’s per middag zijn:

10 juni: levensvreugde, jouw innerlijk kind
8 juli: levenskracht, jouw seksualiteit
12 augustus: levenskunst, de kunstenaar in jezelf

Wat een mooie, krachtige thema’s, interessante invalshoeken om eerlijk naar jezelf te kijken en dieper te ontdekken wat er nog gezien wil worden. De overgang kan heel confronterend zijn, nieuw vragen dringen zich aan je op. Wie ben je, waar verlang je nog naar, wat wil je niet meer, wat beweegt en motiveert je, waarin voel je je geblokkeerd, wat zijn jouw natuurlijke kwaliteiten? Vragen die om opheldering vragen. 


Het derde blok van dit traject krijgt van mij de titel ‘Voeding voor de ziel’.
We gaan op zoek naar voeding voor jouw ziel. Als we het hebben over wat jou voedt, denken we vaak aan fysieke voeding, iets wat voor jou lichaam daadwerkelijk voedend is. Of we denken aan bepaalde activiteiten, bezigheden die we als voedend ervaren. Bijvoorbeeld zingen, wandelen, kunst bekijken, bijpraten met een vriendin.
Maar wat wordt er dan gevoed? Ben je je daar bewust van?
Je emotionele of mentale leven of wellicht iets diepers, je ziel misschien? In deze workshop is dat de vraag, hoe voed ik mijn ziel, degene die ik werkelijk ben, mijn goddelijke brondeel of hoe jij dat ook noemt. Juist de overgang en het ouder worden vragen om die verdieping, zodat je niet meer zo bent afgestemd op je omgeving maar je eigen bron van wijsheid vindt in jezelf en van binnenuit je leven vorm geeft,
In ons dagelijks leven is het niet makkelijk om daar bewust ruimte voor te creëren. Om daar verbinding mee te maken. Deze workshops zijn een mooie gelegenheid om je daar even helemaal mee bezig te houden. Want werkelijke voeding voor je ziel heeft blijvende waarde en helpt je staande te blijven in wie jij bent in de zwaarte van een chaotische samenleving.
Ik heb de volgende thema’s gekozen waar we onze voeding in gaan zoeken en hopelijk ook ervaren.
8 oktober: Eenheidsbewustzijn- inspiratie vanuit het sjamanisme
11 november: Meditatie-terwille van zelfkennis en leren los te laten. 
9 december: Het pad van de ziel- waar brengt het ons?

WERKELIJKHEID OF ILLUSIE?

 Zomer 2021 organiseerde ik drie bijeenkomsten onder deze titel. Dat waren prachtige en soms ontroerende middagen, waarin veel gedeeld werd.
Ik pak het  voorlopig nog niet weer op vanwege verhuizingen.

Afgelopen periode zijn we, meer dan de jaren daarvoor, allemaal geconfronteerd met wezenlijke vragen over zingeving, over eenzaamheid, verbinding en eigen keuzes maken. En veel kwesties in je leven vragen wellicht nog naar diepere antwoorden die je uiteindelijk zult moeten vinden in jezelf.
En de noodzaak om in jezelf antwoorden te vinden wordt steeds dringender door de toenemende verwarring en polarisering in de samenleving.
Daarom van harte uitgenodigd voor deze middagen!

Wat is eigenlijk illusie, wat betekent dat woord eigenlijk en hoe verhoudt zich dat tot de werkelijkheid. En misschien moet ik het met een hoofdletter schrijven; De Werkelijkheid. Wat is dan die werkelijkheid?
In spirituele kringen wordt nogal eens gezegd dat het leven een toneelspel is, dat ieder een rol speelt op het podium van het leven, dat alles een illusie is.
Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Wat is dan die illusie precies. En hoe sterk hechten we eigenlijk zelf nog aan de uiterlijke schijn en illusie van ons zelf-gecreëerde leven? Durven we er dieper naar te kijken, ons gemak en comfort te overstijgen en vooral, meer vrijheid te ervaren in wie we werkelijk zijn en willen zijn?
We kijken in liefde naar wat er is, leren de oorzaken en betekenis zien van hoe we tot nu toe geleefd hebben, maar vragen ons ook af hoe we verder willen. Hoe we heel kunnen worden in onszelf. 
Voorbij de illusie gaan is de weg naar volledige vrijheid.
Over deze vragen en kwesties ga ik je inspireren en kunnen we in alle openheid met elkaar uitwisselen.

Meerdere oude meesters zijn al vele jaren mijn inspiratiebron in deze thema’s. Daar zijn begin 2020 de boeken van Jaap Hiddinga bij gekomen. Ze hebben veel bij mij teweeggebracht. Vooral het boek ‘Voorbij de illusie’.
Ik ga inzichten hierover delen. Ook vanuit mijn eigen ervaring
Ik doe dit aan de hand van per middag steeds een ander levensgebied. Ik stuur je van te voren wat toe, waar je alvast over na kunt denken als je dat wilt.