Lezingen

Ik bied lezingen aan rondom de thema’s Innerlijk kind, Thuiskomen in jezelf, Verwerking van oude trauma’s, Doorbreken van familiepatronen.

Ik heb daar ervaring in. Ik ga hier in de loop van het jaar meer aandacht aan besteden. Maar je kunt me uitnodigen voor een lezing in kleine kring.