Ga je mee op weg?

Cursussen

Onder bovenstaande titel bied ik verschillende bijeenkomsten, cursussen en workshops aan. Zij zijn allen een uitnodiging om de weg te gaan van innerlijke groei, transformatie en genezing. De weg naar jouw eigenlijke thuis, naar wie je van oorsprong bent . In het leven wat je nu leidt mag je de stappen zetten op die weg zoals nu bedoeld is, zoals nu bij je past. Wat ik hier aanbied wil je daarbij een inspiratiebron zijn. 

Zilveren haren en en Gouden fase 

Cursus voor vrouwen die in de overgang zijn en de levensfase daarna. Ik noem dit de derde levensfase, na de fase van meisje en van vruchtbare vrouw. De overgang naar die fase gaat vaak gepaard met fysieke en emotionele ongemakken door de diepgaande veranderingen die horen bij deze fase en die vaak vragen en twijfels oproepen. Gelukkig biedt ook de fase na de overgang nog veel gelegenheid om jezelf de nodige liefde en aandacht te geven voor wat is blijven liggen en tot een gouden fase te komen. Een fase van innerlijk sterven en tot nieuwe vruchtbaarheid komen.
 
Wat is mijn idee achter deze cursus?
Voor mijn gevoel is er te weing bewustzijn en aandacht voor het belang van deze fase. Dat heeft grote gevolgen, emotioneel en fysiek, voor het verloop ervan en blijven mogelijkheden tot heling en transformatie onbenut.
Het is een periode waarin het leven geleidelijk minder draait om werk, inkomen, kinderen, maatschappelijke positie. Dat biedt mogelijkheden om tot een nieuwe vruchtbaarheid te komen door te gaan kijken naar jezelf, naar wat onverwerkt is blijven liggen in je leven, naar wat de fysieke en emotionele ongemakken en eventueel ook ziektes je te zeggen hebben. Je kunt nieuwe keuzes gaan maken die voedend zijn voor jezelf en voor je omgeving. We kunnen als vrouwen weer onze oorspronkelijk taak op ons nemen om aarde-vrouwen te zijn en zorg te dragen voor de aarde, de natuur, onze omgeving zoals bij jou past. Vooral door onze emotionele pijnen te helen en te transformeren zijn we ondersteunend voor de aarde en de samenleving in hun transitie, voor onze familie en eventuele kinderen en kleinkinderen.

Wat komt aan de orde :

De eerste bijeenkomst wordt gevuld met kennismaken, reflecteren, loslaten en nieuwe betekenis vinden. Het gaat om jou en jouw innerlijke houding naar wat er op dit moment is. Waar loop je tegen aan? Hoe kun je daar naar kijken, wat kan het je geven? Wat heb je laten liggen? Kernwoord: Onderzoeken.
De tweede bijeenkomst bespreek ik de ondersteunende mogelijkheden van natuur-en aardeverbinding, van natuurgeneeswijzen en van natuurlijk voedsel. Ook je zelfgenezend vermogen krijgt aandacht. Kernwoord: Genezen.
De derde bijeenkomst kijken we vooruit. Wat heb je al aan positieve bagage verzameld in je leven, wat zou je er nog mee willen doen, wat zijn nog onvervulde wensen en dromen, welke levenshouding verlang je te realiseren. We kijken naar mogelijke nieuwe stappen en keuzes. Kernwoord: Oogsten. 
Voor wie is het : 
Voor iedere vrouw die begint te vermoeden dat de overgang zich aandient in haar leven en die daar het best mogelijke voorzichzelf uit wil halen tot vrouwen op hogere leeftijd die het gevoel hebben dat er nog wel één en ander is blijven liggen en dat er nog wat geleefd wil worden of die kampen met allerlei klachten of ziekten en daar anders naar willen gaan kijken. 
Voor alle vrouwen die zich niet neer leggen bij de gangbare houding naar deze fase maar die een wezenlijke verandering van binnen uit zoeken en zichzelf gunnen daar tijd en aandacht aan te geven.
Voor wie allerlei fysieke en emotionele ongemakken ervaart en die wil verwelkomen als mogelijkheden naar dieper inzicht in zichzelf en voor innerlijke heling. Voor wie deze fase wil gebruiken zich te bevrijden van onechtheid en aangepastheid, de ballast van de maatschappelijke vrouwenrol af te werpen, onder ogen te zien wat nog onverwerkt is blijven liggen en oude pijnen te helen. Voor wie ook de wensen en dromen die er nog zijn serieus wil nemen. Voor wie een aardevrouw verlangt te zijn, voor de aarde, de natuur en de komende generaties. Zo kan een nieuwe vruchtbaarheid groeien en een rijke late oogst worden binnen gehaald, een gouden fase ervaren worden, hoe eenvoudig of speciaal die er ook uit mag zien.

Op meerdere locaties wil ik deze cursus aanbieden. Je kunt me ook uitnodigen als je een groepje vrouwen bij elkaar hebt. 
 Alle data die gepland waren zijn vanwege het Coronavirus komen te vervallen. Hopelijk komen er in de loop van dit jaar weer nieuwe mogelijkheden.